แคปชั่นปีใหม่แคปชั่นภาษาอังกฤษ

63 แคปชั่นปีใหม่ ภาษาอังกฤษ New Year, new beginnings. ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่

แคปชั่นปีใหม่ ภาษาอังกฤษ​มาแล้ว มาพร้อมคำแปล จะได้นำไปใช้ได้ตรงกับใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปใช้ Google Translate แปลกันอีก สำหรับใครที่อยากจะอวยพรปีใหม่แบบภาษาอังกฤษกับเขาบ้าง ก็เลือก 63 แคปชั่นที่เรารวบรวมมาไปใช้กันได้เลยครับ Here’s to a year of love, laughter, and growth. ขอให้เป็นปีที่มีความรัก เสียงหัวเราะ และการเติบโต

แคปชั่นปีใหม่ ภาษาอังกฤษ คิดคิดสิ คาปูชิโน่ เอสเปรสโซ่ อารายกันว้าาา

 • New Year, new beginnings.
  “ปีใหม่ เริ่มต้นใหม่”
 • Out with the old, in with the new.
  “ออกจากปีเก่า เข้าไปสู่ปีใหม่”
 • Cheers to a new year and new adventures.”
  “เริ่มต้นกับปีใหม่ และการผจญภัยครั้งใหม่”
 • Here’s to a year of love, laughter, and growth.
  “ขอให้เป็นปีที่มีความรัก เสียงหัวเราะ และการเติบโต”
 • Wishing you a happy and prosperous new year.
  “ขอให้คุณมีปีใหม่ที่มีความสุข และเจริญรุ่งเรือง”
 • A new year, a new chapter.
  “ปีใหม่ บทชีวิตใหม่”
 • Leaving the past behind and embracing the future.
  “ปล่อยอดีตทิ้ง และยอมรับอนาคต”
 • New year, new goals.
  “ปีใหม่ เป้าหมายใหม่”
 • May this new year bring you joy, happiness, and all the things you wish for.
  “ขอให้ปีใหม่นี้มีความสุข ความสนุก และได้รับทุกสิ่งที่คุณต้องการ”
 • Another year, another opportunity to make your dreams a reality.
  “ปีใหม่ โอกาสใหม่ ในการทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง”
แคปชั่นปีใหม่
 • A new year is like a blank canvas. Make it your own masterpiece.
  “ปีใหม่คือกระดาษว่าง ให้คุณได้สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณเอง”
 • May the new year bring you hope, courage, and strength to chase your dreams.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความหวัง ความกล้าหาญ และความแข็งแรง ตามความฝันของคุณ”
 • New year, new opportunities, new challenges.
  “ปีใหม่ โอกาสใหม่ ภารกิจใหม่”
 • Out with the old and in with the new, here’s to a fresh start in the new year.
  “ออกจากปีเก่าและเข้าสู่ปีใหม่ ขอให้เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่”
 • May the new year bring you good health, success, and all the blessings you deserve.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับสุขภาพดี ความสำเร็จ และสิ่งดีๆ ที่คุณควรได้รับ”
 • Let’s make this new year even better than the last.
  “เราจะทำให้ปีใหม่ดีกว่าปีที่แล้ว”
 • Here’s to a new year full of love, laughter, and blessings.
  “ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความรัก ความหัวเราะ และสิ่งดีดี”
 • New year, new you.
  “ปีใหม่ เป็นคุณคนใหม่”
 • May this new year bring you closer to your goals and dreams.
  “ขอให้ปีใหม่นี้ ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายและความฝันของคุณ”
 • Here’s to a new year of making memories and achieving greatness.
  “ขอให้เป็นปีที่มีความทรงจำดีดีมากมาย และความเร็จที่ยิ่งใหญ่”
 • Leaving the past behind and looking forward to the future.
  “ปล่อยอดีตทิ้งไว้ข้างหลัง และมองไปยังอนาคตที่อยู่ข้างหน้า”
 • A new year is a blank book. Let’s write a beautiful story together.
  “ปีใหม่คือหนังสือว่าง เราจะเขียนเรื่องสวยงามร่วมกัน”
 • Here’s to a new year of growth, self-improvement, and happiness.
  “ขอให้เป็นปีที่เจริญเติบโต ปรับปรุงตนเอง และมีความสุข”
 • May the new year bring you health, wealth, and all the good things in life.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับสุขภาพ ความร่ำรวย และสิ่งดีดีในชีวิต”
 • A new year is a chance to start fresh and make the most of every opportunity.
  “ปีใหม่คือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ และทำให้ดีที่สุดในทุกโอกาส”
 • A new year is a new opportunity to make your dreams come true.
  “ปีใหม่คือโอกาสใหม่ ในการทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง”
 • May the new year bring you peace, love, and prosperity.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความสงบ ความรัก และความเจริญรุ่งเรือง”
 • Here’s to a new year of endless possibilities and endless opportunities.
  “ขอให้เป็นปีที่มีโอกาสที่ไม่มีวันหมด และโอกาสที่มีการจำกัด”
 • May this new year bring you love, laughter, and all the good things in life.
  “ขอให้ปีใหม่นี้มีความรัก เสียงหัวเราะ และสิ่งดีในชีวิตคุณ”
 • A new year is a time to reflect on the past and plan for the future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราจะพิจารณาอดีตและวางแผนสำหรับอนาคต”
 • A new year is a chance to leave the past behind and embrace the future with open arms.
  “ปีใหม่คือโอกาสในการปล่อยอดีตทิ้งไป และยอมรับอนาคตเข้ามาในอ้อมแขนของคุณ”
 • Here’s to a new year of making the most of every moment.
  “ขอให้เป็นปีที่มีการสร้างสรรค์อะไรดีดีในทุกช่วงเวลา”
 • “May the new year bring you love, happiness, and all the things you desire.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสุขในใจ และสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ทั้งหมด
 • “A new year is a time for new beginnings and fresh starts.
  “ปีใหม่คือเวลาสำหรับเริ่มต้นใหม่และจุดเริ่มต้นที่สดใสสวยงาม”
 • “Here’s to a new year filled with love, laughter, and all the good things in life.
  “ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความรัก เสียงหัวเราะ และสิ่งดีดีในชีวิตทุกๆ อย่าง”
 • May the new year bring you success, joy, and all the blessings you deserve.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความสำเร็จ ความสุข และสิ่งดีดีที่คุณควรจะได้รับมัน”
 • Let’s make this new year the best one yet.
  “เราจะทำให้ปีใหม่นี้ ให้เป็นปีที่ดีที่สุดของเรา”
 • Here’s to a new year of growth, self-improvement, and reaching our goals.
  “ขอให้เป็นปีที่เติบโต ปรับปรุงตนเอง และสำเร็จได้ตามเป้าหมาย”
 • May the new year bring you love, peace, and all the things you wish for.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสงบสุข และสิ่งดีดีที่คุณต้องการ”
 • New year, new goals, new adventures.
  “ปีใหม่ เป้าหมายใหม่ การผจญภัยครั้งใหม่”
 • Here’s to a new year of making positive changes and living our best lives.
  “ขอให้เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีชีวิตที่ดีที่สุด”
แคปชั่นปีใหม่
 • May the new year bring you love, laughter, and all the things that make you happy.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก เสียงหัวเราะ และสิ่งดีดีที่ทำให้คุณมีความสุข”
 • A new year is a time to set new goals and work towards a better future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราต้องตั้งเป้าหมายใหม่ และทำงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น”
 • Here’s to a new year of hope, happiness, and all the good things in life.
  “ขอให้เป็นปีที่มีความหวัง ความสุข และมีสิ่งดีดีในชีวิต”
 • May the new year bring you health, wealth, and all the things you need to be successful.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับสุขภาพ ความร่ำรวย และทุกสิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของคุณ”
 • A new year is a time to celebrate new beginnings and make the most of every moment.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราจะฉลองเริ่มต้นใหม่ และใช้เวลาให้มีค่าที่สุดทุกช่วงเวลา”
 • Here’s to a new year of making memories, achieving goals, and living our best lives.
  “ขอให้เป็นปีที่เราจะสร้างความทรงจำ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมีชีวิตที่ดีที่สุด”
 • May the new year bring you love, joy, and all the things that make you smile.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสุข และสิ่งดีดีที่ทำให้คุณยิ้ม”
 • A new year is a time to let go of the past and embrace the present.
  “ปีใหม่ปล่อยให้อดีตผ่านไป และปล่อยผ่านเข้าสู่ปัจจบัน”
 • Here’s to a new year of making the most of every day and living life to the fullest.
  “ขอให้เป็นปีที่เราสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ วัน และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข”
 • May the new year bring you love, happiness, and all the things you wish for.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสุข และทุกสิ่งที่คุณต้องการ”
 • A new year is a time to set new goals, make positive changes, and improve ourselves.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราต้องตั้งเป้าหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และการปรับปรุงตนเอง”
 • Here’s to a new year of making our dreams come true and living the life we deserve.
  “ขอให้เป็นปีที่เราจะทำให้ความฝันของเราเป็นจริง และมีชีวิตในแบบที่เราต้องการ”
 • A new year is a time to celebrate new beginnings and make the most of every opportunity.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง และทำให้ดีที่สุดในทุกๆ โอกาส”
 • Here’s to a new year of making positive changes, achieving our goals, and living our best lives.
  “ขอให้เป็นปีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และมีชีวิตที่ดีที่สุด”
 • May the new year bring you love, joy, and all the things that make you happy.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสุข และทุกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข”
 • A new year is a time to leave the past behind and embrace the future with open arms.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราปล่อยอดีตทิ้ง และยอมรับอนาคตด้วยการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามา”
 • A new year is a time to make positive changes, set new goals, and work towards a better future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราทำการเปลี่ยนแปลงที่ดี ตั้งเป้าหมายใหม่ และทำงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น”
 • Here’s to a new year of making memories, achieving our goals, and living our best lives.
  “ขอให้เป็นปีที่เราสร้างขีดความจำ ครอบครองเป้าหมาย และมีชีวิตที่ดีที่สุด”
 • A new year is a time to reflect on the past, set new goals, and work towards a better future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราจะพิจารณาอดีต ตั้งเป้าหมายใหม่ และทำงานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น”
 • May the new year bring you love, joy, and all the things that bring you peace and fulfillment.
  “ขอให้ปีใหม่มาพร้อมกับความรัก ความสุข และทุกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสงบ และพอใจ”
 • A new year is a time to let go of the past and embrace the present, with hope for a bright future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราปล่อยอดีตทิ้ง และยอมรับปัจจุบัน ด้วยความหวังอันสดใส”
 • A new year is a time to start fresh, set new goals, and work towards a brighter future.
  “ปีใหม่คือเวลาที่เราจะเริ่มต้นใหม่ ตั้งเป้าหมายใหม่ และทำงานเพื่ออนาคตที่สดใส”
Back to top button

ตรวจพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาด้วยค่ะ เราจะได้มีแรงคิดแคปชั่นดีดีเพิ่มเติมมาให้กับทุกท่านค่ะ