แคปชั่นภาษาอังกฤษ

25 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต ความรัก เงินทอง พร้อมคำแปล

แคปชั่นภาษาอังกฤษ แนวการใช้ชีวิต สัจจธรรม ว่าด้วยเรื่องของเงินทอง และเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก รวมมาให้แล้ว พร้อมคำแปล ใครที่ชอบแนวการใช้ชีวิต อยากได้แคปชั่นภาษาอังกฤษ ก็หยิบเอาไปใช้กันได้เลย มีคำแปลให้ด้วยนะ เผื่อใครสงสัยว่าแปลว่าอะไร แต่ละอันบอกเลยโดนใจทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง

แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิต เงินทอง และความรัก

 • “Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”
  • ความสุขไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่แรกแล้ว มันมาจากการกระทำของคุณเอง
 • “The only way to do great work is to love what you do.”
  • เพียงวิธีเดียวที่จะเราจะทำงานได้ดีมาก ก็คือการรักสิ่งที่คุณทำ
 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.”
  • ความเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต แต่เป็นเรื่องของการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม
 • “Believe you can and you’re halfway there.”
  • คิดว่าคุณสามารถทำได้ แม้คุณกำลังอยู่ระหว่างทางที่กำลังเดินไป
 • “Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.”
  • ความสำเร็จไม่ใช่กุญแจสู่ความสุข แต่ความสุขเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
 • “The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.”
  • สิ่งที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในโลกนั้นไม่ได้มากจากการมองเห็นหรือการได้สัมผัส มันมาจากความรู้สึกของใจ
 • “Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.”
  • ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณจะสร้างไว้ล่วงหน้า แต่มันเป็นสิ่งที่คุณออกแบบไว้สำหรับปัจจุบัน
 • “The most important thing is to enjoy your life – to be happy – it’s all that matters.”
  • สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสนุกกับชีวิตของคุณ – ที่จะมีความสุข – นั่นคือสิ่งที่สำคัญทั้งหมด
 • “The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”
  • ความสุขของชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดของคุณ
 • “Happiness is not something you acquire. It is something you create.”
  • ความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณมีมาแล้ว มันเป็นสิ่งที่คุณสร้างขึ้น
 • “Happiness is not a goal; it is a by-product.”
  • ความสุขไม่ใช่เป้าหมาย มันเป็นผลมาจากสิ่งที่ผลิตสร้างขึ้น
 • “Money can’t buy happiness, but it can certainly make life a lot more comfortable.”
  • เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้ แต่มันแน่นอนสามารถทำให้ชีวิตสบายมากขึ้น
 • “The love of money is the root of all kinds of evil.”
  • ความรักในเงินเป็นจุดเริ่มต้นของอันตรายทั้งหมด
 • “Money can’t buy friends, but it can get you a better class of enemy.”
  • เงินไม่สามารถซื้อเพื่อนได้ แต่มันสามารถทำให้คุณได้ศัตรูที่มีชั้นเชิงมากยิ่งขึ้น
 • “The rich are not necessarily happier, but they are more comfortable.”
  • คนที่มีสินทรัพย์มาก ไม่จำเป็นต้องมีความสุขมากขึ้น แต่พวกเขามักสบายขึ้น
 • “Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.”
  • เงินเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว มันจะพาคุณไปที่คุณต้องการ แต่มันจะไม่สามารถเป็นคนขับรถให้คุณได้
 • “Money is not the most important thing in the world. Love is. Fortunately, I love money.”
  • เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในโลก ความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ดีใจด้วยว่าฉันรักเงิน
 • “The more money you have, the more problems you have.”
  • คุณมีเงินมากขึ้น คุณจะมีปัญหามากขึ้น
 • “Money is a good servant, but a bad master.”
  • เงินเป็นพนักงานที่ดี แต่เป็นหัวหน้าที่แย่
 • “Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.”
  • ความรักคือความอดทน ความรักคือความเป็นมิตร มันไม่อึดอัด มันไม่กดดัน และ มันไม่เสียดสี
 • “Love is not about possession, it’s about appreciation.”
  • ความรักไม่ใช่เรื่องของการเป็นเจ้าของ มันเกี่ยวกับความพอดี
 • “Love is an untamed force. When we try to control it, it destroys us. When we try to imprison it, it enslaves us. When we try to understand it, it leaves us feeling lost and confused.”
  • ความรักเป็นพลังที่ไม่มีกำหนด เมื่อเราพยายามควบคุมมัน มันทำให้เราพัง เมื่อเราพยายามกักขังมัน มันทำให้เราเป็นของขวัญ เมื่อเราพยายามเข้าใจมัน มันทำให้เรารู้สึกหลงที่หายไปและสับสน
 • “Love is an endless act of forgiveness. Forgiveness is me giving up the right to hurt you for hurting me.”
  • ความรักเป็นการอภัยไม่สิ้นสุด การอภัยคือการจะไม่ยอมทำร้ายคุณแม้ว่าคุณได้ทำร้ายฉัน
 • “Love is an adventure that is meant to be shared.”
  • ความรักเป็นการผจญภัยที่มีไว้เพื่อแบ่งปัน
 • “Love is not about how much you say ‘I love you’, but how much you prove it.”
  • ความรักไม่ใช่เรื่องของการบอกว่า ‘ฉันรักคุณ’ แต่เป็นเรื่องของการพิสูจน์ความรักที่มีต่อกัน
Back to top button

ตรวจพบการปิดกั้นโฆษณา

ขอความเห็นใจเปิดการแสดงโฆษณาด้วยค่ะ เราจะได้มีแรงคิดแคปชั่นดีดีเพิ่มเติมมาให้กับทุกท่านค่ะ